Lejebetingelser 123bolig ApS.

§ 1. Lejebevis
Lejebeviset bekræfter indgået lejeaftale mellem lejer og 123bolig.
Lejeaftalen omfatter den på lejebeviset nævnte bolig samt lejeperiode.

§2. Betaling
Lejebeløbet betales forud netto kontant

§3. Inklusiv forbrug af el, vand og varme
Lejen er inklusive forbrug af el, vand og varme. Vi forventer derfor, at der spares på forbruget:

– sluk lyset, når der ikke er nogen til stede i boligen eller i det enkelte rum.
– Radiatorventiler må max. skrues op på 3.
– Skru ned for varmen og sluk helt, når der luftes ud.
– Sluk for afbryderen til TV og andre elektroniske apparater – også computeren.

§4. Inklusive ugentlig rengøring og linnedpakke
Lejen er inklusive en ugentlig rengøring samt skift af sengelinned, håndklæder og viskestykker.

Den ugentlige rengøring omfatter ikke:

– Tømning af skraldespande/toiletspande.
– Generel oprydning.
– Fjernelse af flasker og andet affald fra huset.

Gulve og køkkenbord skal være ryddet for ting, når den ugentlige rengøring foretages. I modsat fald kan rengøringen ikke foretages.

§5. Rygning
Det er strengt forbudt at ryge indendørs. Sker dette vil der blive opkrævet en bod på kr. 3000,-. Der er opsat zinkspande udendørs, som kan bruges til aske og skod.

§6. Husdyr
Husdyr er ikke tilladt i boligen eller på grunden.

§7 Ansvar/skader
Lejer har ansvar for boligen og dennes inventar i den lejede periode. Lejer er forpligtiget til straks at kontakte 123bolig, hvis der opstår skader. Erstatning for skader skal så vidt muligt betales inden afrejsen.

Ferieboliger i Kerteminde samt boliger til håndværkere og projektarbejdere på Nordøstfyn.

Kontor

Hyrdevej 83
5300 Kerteminde

Kontakt

(+45) 22 77 18 60
hans@kertemindebyferie.dk